Część prywatna, dostępna dla Państwa po zalogowaniu, daje możliwość korzystania z przygotowanych kwestionariuszy samooceny samopoczucia, prowadzenie dzienniczka snu, dziennika pacjenta, wprowadzania notatek oraz otrzymywania wyników testów samooceny w postaci graficznej, które umożliwiają monitorowanie staniu psychicznego


Część publiczna: zawiera fachową wiedzę z zakresu psychiatrii przeznaczoną dla osób nie będących lekarzami. Informacje podane są w formie pytań i odpowiedzi dotyczą zagadnień takich jak: depresja, lęk, informacje o chorobie, o objawach, o leczeniu, działaniach niepożądanych leków oraz wskazówki gdzie należy szukać pomocy w przypadku występowania gorszego samopoczucia lub myśli samobójczych.

W części publicznej znajdziecie państwo informacje dotyczące problemu samobójstw tj: wskazówki dla rodzin i bliskich osób z myślami lub zamiarami samobójczymi, informacje o sposobach reagowania i działania, adresy i telefony placówek oferujących pomoc w nagłych sytuacjach.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi