Co to jest depresja


Depresja jest szeroko rozpowszechnioną w społeczeństwie chorobą psychiczną.

Najprawdopodobniej to także najczęstsza choroba z jaką styka się lekarz rodzinny.

Badania epidemiologiczne wskazują, że w ciągu całego życia choruje na depresję aż 17% populacji ogólnej.
Część z tych osób (8-10%) ma objawy o niewielkim nasileniu, które wystarczają jednak do klinicznego rozpoznania depresji.

Z badań epidemiologicznych wiadomo, że ponad połowa przypadków depresji nie jest rozpoznawana.
Pacjenci często zgłaszją skargi somatyczne np. bóle głowy, bóle pleców, bicie i kołatanie serca, bóle brzucha, zaparcia ( tzw. Depresja maskowana).

Jeśli uważasz że masz depresję skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, leczenie depresji jest tak samo ważne jak leczenie chorób somatycznych.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi