Jak rozpoznać depresję

Depresji nie da się rozpoznać wykonując badania krwi czy też badania obrazowe. Eksperci do spraw zdrowia psychicznego stworzyli specjalną klasyfikację opartą na występowaniu poszczególnych objawów (ICD 10) która umożliwia postawienie diagnozy.

A zatem aby rozpoznać depresję muszą wystąpić co najmniej 2 z 3 objawów przez co najmniej 2 tygodnie:

 • Nastrój obniżony w stopniu wyraźnie nieprawidłowym dla danej osoby utrzymujący się przez większość dnia, prawie każdego dnia, w zasadzie nie podlegający wpływowi wydarzeń zewnętrznych i utrzymujący się przez co najmniej 2 tygodnie
 • Utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają przyjemność
 • Zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość

 • Dodatkowo

  1. Spadek zaufania lub szacunku do siebie,
  2. Nnieracjonalne poczucie wyrzutów sumienia lub nadmiernej a nieuzasadnionej winy
  3. Nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, albo jakiekolwiek zachowania samobójcze
  4. Skargi na zmniejszoną zdolność myślenia lub skupienia się, albo jej przejawy, takie jak niezdecydowanie lub wahanie się,
  5. Zmiana w zakresie aktywności psychoruchowej w postaci pobudzenia lub zahamowanie,
  6. Zaburzenia snu wszelkiego typu,
  7. Zmiany łaknienia wraz z odpowiednią zmianą wagi


  Ale...

 • Czasami powyższe objawy mogą być spowodowane chorobą somatyczną lub lekami
 • Niektóre choroby, substancje psychoaktywne i leki mogą powodować wystąpienie objawów depresji

 • Dlatego też jeśli zauważasz u siebie objawy depresji koniecznie skonsultuj się z lekarzem psychiatrą aby postawić właściwą diagnozę.
  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
  ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi