Kto może pomóc gdy mam myśli samobójcze ?
Lekarz pierwszego kontaktu


Psychiatra


Psycholog


Grupy wsparcia
Poradnie Zdrowia Psychicznego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi