Leki przeciwdepresyjne


Leki przeciwdepresyjne nie działają natychmiast.
Po około 14-21 dniach objawy depresji stopniowo ustępują, czasami trzeba czekać dłużej na poprawę.
Skuteczność leczenia oceniamy po 6 tygodniach


Jak długo trzeba przyjmować lek przeciwedpresyjny?

  • Przedwczesne odstawienie leku grozi nawrotem.
  • Przy pierwszym epizodzie depresji zaleca się stosowanie leku przez 8-12 miesięcy
  • Przy kolejnych epizodach depresji leki stosuje się przez kilka lat.
  • O odstawieniu leku decyduje psychiatra w porozumieniu z pacjentem
  • Leki należy odstawiać stopniowo, gdyż mogą wystąpić objawy nieporządane


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
    ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi