Psychoterapia

Psychoterapia to proces mający na celu poznanie problemów z którymi boryka się pacjent, zrozumienie i poznanie źródła problemów i trudności, wspólne opracowanie sposobów radzenia sobie z problemami, zmianę sposobu pojmowania siebie i otoczenia.
Rodzaje psychoterapii:Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi