Elektroterapia
Co to jest elektroterapia?

Elektroterapia to metoda leczenia stosowana jest u pacjentów u których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub gdy istnieją przeciwwskazania do stosowania leków.

Polega na zastosowaniu krótkotrwałego bodźca elektrycznego, który wywołuje niewielki napad drgawkowy działający leczniczo.

Elektroterapia jest bezpieczna metoda leczniczą, leczenie przeprowadza się w specjalnym pomieszczeniu zabiegowym pod kontrolą psychiatry i anestezjologa.

Pacjent ma umieszczone elektrody obustronnie w okolicach skroniowych; otrzymuje krótkotrwałe znieczulenie dożylne, a następnie stosuje się bodziec elektryczny wywołujący napad drgawkowy trwający 40 – 60 sekund.

Zwykle stosuje się 3 zabiegi w ciągu tygodnia, cała kuracja obejmuje ok. 12-14 zabiegów.

W okresie po napadzie występuje krótkotrwałe splatanie utrzymujące się od kilku minut do około 2 godzin.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi