Fototerapia

Fototerapia to leczenie światłem za pomocą naświetlania specjalnymi lampami
emitującymi białe światło o natężeniu ponad 2500 luksów przez 30 minut dziennie.
Metoda ta jest skuteczna w leczeniu stanów obniżenia nastroju
w okresach jesienno zimowych tzw. depresji sezonowej.

Cykle naświetlań trwają około 14 dni,
ale z reguły są kontynuowane aż do wiosny kiedy to ilość naturalnego światła zwiększa się.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi