Najczęstrze działania niepożądane

Leki przeciwdepresyjne mogą mieć działania niepożądane ale zwykle objawy te ustępują w ciągu kilku dni stosowania leku. Istnieją jednak sytuacje gdy należy zmienić lek przeciwdepresyjny na inny.

Najczęstsze działania niepożądane po lekach przeciwdepresyjnych to:

  • dysfunkcje seksualne, bóle głowy, lęk, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, bezsenność, przyrost masy ciała – po lekach z grupy SSRI ( inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
  • wzrost ciśnienia tętniczego, dysfunkcje seksualne, dolegliwości z przewodu pokarmowego, bóle głowy, lęk, bezsenność, przyrost masy ciała po lekach z grupy SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
  • uspokojenie polekowe, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie moczu, dysfunkcje seksualne, ortostatyczne spadki ciśnienia –po lekach z grupy TLPD ( trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
  • uspokojenie polekowe, dysfunkcje seksualne, ortostatyczne spadki ciśnienia po lekach z grupy IMAO ( inhibitory monoaminooksydazy)
  • Inne- nudności, lęk, bezsenność


  • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
    ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi