SSRI ( inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)

SSRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) - to leki najczęściej przepisywane przez psychiatrów w leczeniu depresji, zazwyczaj dobrze tolerowane przez większość pacjentów. Do tej grupy leków należą

Np.:

 • sertralina
 • citalopram
 • escitalopram
 • paroxetna
 • fluoxetyna
 • fluvoxamina. • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
  ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi