SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)

SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)- dość często stosowana grupa leków w leczeniu ciężkich depresji, mają mniej działań nieporządanych niż leki przeciwdepresyjne trójpierścieniowe. Do tej grupy leków należą
Np.:

  • venlafaksyna
  • duloxetyna  • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
    ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi