Jakie negatywne doświadczenia życiowe są najczęstszymi przyczynami samobójstwa

 • Śmierć bliskiej osoby
 • Rozwód, separacja lub nieformalne rozstanie z partnerem
 • Utrata opieki nad dzieckiem
 • Utrata pracy, domu, majątku
 • Poważna choroba
 • Choroba w stadium terminalnym
 • Przewlekły ból fizyczny
 • Nasilony ból emocjonalny
 • Przeżycie napadu, gwałtu, doświadczenie przemocy w rodzinie
 • Przeżycie traumatycznego wydarzenia (próba morderstwa, gwałt, napad przez bliską osobę)
 • Wykorzystanie fizyczne
 • Wykorzystanie seksualne
 • Prześladowanie w pracy lub w szkole
 • Poważne problemy natury prawnej np. otrzymanie wyroku więzienia lub postępowanie prokuratorskie
 • Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
  ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi