Jakie negatywne doświadczenia są przyczyna samobójstw wśród młodych osób?

 • Śmierć rodzica
 • Rozwód rodziców
 • Wejście do rodziny zastępczej
 • Długotrwała separacja od rodziców
 • Poczucie bycia wykorzystanym w walce między rozwodzącymi się rodzicami
 • Przeprowadzka do nowej nowego miejsca i społeczności
 • Zerwanie z chłopakiem/dziewczyną
 • Nadużywanie narkotyków lub alkoholu
 • Brak akceptacji ze strony bliskich lub rówieśników
 • Prześladowanie w szkole
 • Niemożność spełniania oczekiwań rodziców
 • Bycie wyśmiewanym przez rówieśników
 • Poczucie braku zrozumienia
 • Doświadczanie sytuacji odbieranych jako poniżające


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
  ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi