Pytania na temat samobójstwa

Dlaczego ludzie popełniają samobójstwo?
Ponieważ odczuwają rozpacz i silne cierpienie, z którym nie umieją sobie poradzić.

Co jest główną przyczyną samobójstwa?
Nie leczona depresja

Ile osób w Polsce ginie w wyniku samobójstwa rocznie?

W Polsce w 2009 roku w wyniku zamachu smobójczego zginęły 4384 osoby.

Ile osób dokonuje prób samobójczych w Polsce rocznie?

Czy więcej osób ginie wyniku samobójstw czy zabójstw?
Więcej osób ginie w wyniku samobójstw

Czy większość osób deklarujących myśli samobójcze ginie w wyniku samobójstwa?
W USA 1 na 25 osób deklarujących zamiary samobójcze ginie w wyniku samobójstwa.

Czy fakt, że mam myśli samobójcze oznacza, że jestem nienormalny?
Nie. Myśli takie występują często u niemal każdego w różnych okresach życia zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli jednak takie mysli się pojawią powinieneś natychmiast szukać pomocy.

Czy ludzie, którzy zginęli w wyniku samobójstwa byli słabi?
Nie. Prawdopodobnie chorowali na depresję, ale się nie leczyli.

Czy młodzi ludzie giną w wyniku samobójstwa?
Tak. Samobójstwo jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób między 15 a 24 rż

Czy zamach samobójczy można przewidzieć?
Przewidzenie tego wydarzenia jest praktycznie niemożliwe. Znacznie łatwiejsze jest zapobieganie samobójstwa.

Czy dzieci również popełniają samobójstwa?
Tak. Nawet dzieci poniżej 10 rż targają się na własne życie? W USA samobójstwo jest 6 co do częstości przyczyną śmierci wśród dzieci między 5 a 14 rż

Czy samobójstwo jest rozwiązaniem problemów?
Nie. Samobójstwo jest tylko źródłem wielu problemów. NIGDY nie rozwiązuje problemów.

Czy osoby dokonujące próby samobójczej mogą w ten sposób uszkodzić swój mózg?
Tak. Wiele osób, które dokonywały prób „S” ma trwałe, niekiedy prowadzące do kalectwa uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

Ile z osób popełniających samobójstwa jest chora psychicznie?
Ok. 90% osób popełniających samobójstwa spełnia kryteria zaburzenia psychicznego. Zaburzenia psychiczne bardzo często powodują osłabienie kontroli impulsów, upośledzają krytycyzm i zakłócają myślenie, co w sumie składa się na okoliczności sprzyjające podejmowaniu zamachu samobójczego

W jakich chorobach psychicznych samobójstwo jest najczęstsze?
Osoby chorujące na dużą depresję, chorobę afektywną dwubiegunową , schizofrenię, a także osoby zatrute głównie alkoholem i majaczące najczęściej dokonują prób samobójczych. Najbardziej zagrożone samobójstwem są osoby z depresją z tzw. objawami psychotycznymi.  W schizofrenii najbardziej niebezpieczna jest faza zwiastunów bez objawów psychotycznych oraz okres po uzyskaniu częściowej poprawy

Jakie są czynniki zwiększające ryzyko samobójstwa?

 • Wiek. Ryzyko wzrasta wraz z postępem lat i w okresie dojrzewania. U starszych osób rzadsze są próby samobójcze, a częstsze samobójstwa dokonane
 • Rasa. Większe ryzyko u rasy białej niż czarnej
 • Stan cywilny. Najczęściej samobójstwa popełniają osoby rozwiedzione, separowane, owdowiałe, następnie samotne ,a na końcu pozostające w związku małżeńskim
 • Praca. Samobójstwo rzadziej popełniają osoby zatrudnione. Wyższe wskaźniki samobójstw obserwuje się wśród lekarzy, prawników, dentystów, policjantów i agentów ubezpieczeniowych
 • Wcześniejsze próby samobójcze.
 • Zaburzenia psychiczne (patrz wyżej)


 • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
  ©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi