Biologia stresu

Dwa główne systemy biologiczne biorące udział w reakcji stresowej to układ współczulny i oś łącząca 2 elementy mózgu, czyli  podwzgórze, przysadkę z narządem wydzielania wewnętrznego-nadnerczami
  • Układ współczulny zostaje aktywowany już w pierwszych chwilach po zadziałaniu stresora czyli bodźca wywołującego stres i odpowiada za tzw. reakcję walki lub ucieczki.  Pobudza on nadnercza (niewielkie parzyste gruczoły wydzielania wewnętrznego położone nad górnymi biegunami nerek) do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny i wywołuje takie skutki jak rozszerzenie źrenic, przyspieszenie tętna i oddechu, przyspieszenie akcji serca.
  • Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza zostaje aktywowana dopiero po minutach lub godzinach od zadziałania bodźca. Podwzgórze, czyli element mózgowia, będący podkorowym ośrodkiem układu autonomicznego wydziela hormon kortkoliberynę (CRH), który pobudza przysadkę mózgową (niewielki gruczoł dokrewnymieszczący się wewnątrz czaszki i pełniący kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu do wydzielania hormonu kortykotropiny (ACTH). ACTH z kolei, pobudza korę nadnerczy do wydzielania glukokortykoidów, z których u ludzi w największych ilościach występuje kortzol. Oś podwzgórze-pr zysadka-nadnercza działa na zasadzieujemnego sprzężenia zwrotnego - glukokortykoidy hamują aktywność podwzgórza i przysadki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi