Zaburzenia lękowe

Lęk jest objawem nieswoistym, spotykanym powszechnie w różnych schorzeniach. Zaburzenia lękowe specyficzne są odrębnymi kategoriami diagnostycznymi, cechują się zróżnicowana ciężkością i odmiennym rokowaniem, charakterem oraz przyczynami je wywołującymi. W różnych zaburzeniach lękowych uczestniczą w innych proporcjach zaburzenia neurotransmiterowe. Np w  zespole natręctw najistotniejszą rolę odgrywają układ serotoninergiczny oraz zaburzenie równowagi między strukturami dopaminergicznymi (wzrost aktywności) i serotoninergicznymi (redukcja aktywności). W portalu znajdziesz informacje na temat następujących zaburzeń lękowych:

 • zespół lęku uogólnionego= nerwica lękowa
 • zespół lęku panicznego= napadowego
 • fobie:
  • fobie specyficzne
  • agorafobia 
  • fobia społeczna
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne=nerwica natręctw
 • zespół stresu pourazowego= PTSD
 • mieszane zaburzenia lękowo-depresyjna
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi