Lęk paniczny - lęk napadowy


Co to jest  zespół leku panicznego?
Zespół lęku napadowego zwany też lękiem napadowym, zespołem paniki lub zespołem lęku panicznego jest rodzajem zaburzenia lękowego, które objawia się występowaniem epizodów silnego strachu (przerażenia). Napady lęku zwykle występują niespodziewanie i nie są związane z realnym zagrożeniem .  Typową treścią obaw podczas napadu jest przekonanie, że za chwilę straci się życie, rozum lub przytomność.

Jakie są przyczyny powstania lęku panicznego?

Jakie jest rozpowszechnienie lęku panicznego?
Rozpowszechnienie w ciągu całego życia wynosi 1-3 %.. Znacznie większe rozpowszechnienie spotyka się np.wśród pacjentów kardiologicznych. Pacjenci z zaburzeniem panicznym korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej 5 razy częściej niż osoby zdrowe w populacji ogólnej. Zachorowanie występuje najczęściej między 15 a 25 rokiem życia. Często wystąpienie pierwszego napadu poprzedzone jest doświadczeniem stresującego wydarzenia

Jakie są objawy lęku panicznego?
Pierwszy atak pojawia się zwykle nagle i niespodziewanie.Nasilenie leku narasta w ciągu 10 minut. Czas trwania napadu rzadko przekracza 10 minut. Napady lęku występują z różna częstotliwością, średnio 2 razy w tygodniu.  Pośród dolegliwości fizykalnych najczęściej występują: kołatanie serca, duszność, ból w klatce piersiowej,  zawroty głowy, nadmierna potliwość, zaczerwienienie skóry, uderzenia gorąca, nudnościz towarzyszącymi wymiotami lub bez nich, wzdęcia brzucha, wiatry, drżenie ciała lub tylko uczuciee wewnętrznego drżenia,

Często występuje strach przed śmiercią, omdleniem, utratą panowania nad sobą, szaleństwem, poczucie zbliżającej się katastrofy, wyczerpania organizmu, obcości otoczenia (derealizacja), obcości własnej osoby (depersonalizacja)

Co to jest lęk przed lękiem?
Sam atak paniki nie zagraża życiu ani nie jest niebezpieczny. Przeżycie go jest jednak ciężkim doświadczeniem. Napady paniki w sposób zasadniczy zmieniają zachowanie osób na nie  cierpiących. Pacjenci zaczynają odczuwać nieprzeparty lęk, związany z miejscami i sytuacjami, w których pojawiły się one uprzednio. Najczęściej są to miejsca publiczne takie jak: supermarkety, centra handlowe, sale kinowe i teatralne, ale również sale wykładowe. Lęki i napady paniki występują również w sytuacjach, gdy ewentualna ucieczka jest utrudniona. Dlatego pojawiają się w samolotach, autobusach czy tramwajach. Osoba, u której napady zaczęły występować, zaczyna unikać miejsc gdzie uprzednio miały miejsce. Z czasem ich liczba rośnie, a jedynym schronieniem pozostaje dom lub ucieczka do pogotowia czy do szpitalnej izby przyjęć.
Poza samymi napadami lęku pojawia się lęk przed wystąpieniem kolejnego napadu. Lek ten nazywa się lekiem antycypacyjnym  Tak więc ataki paniki, lęk antycypacyjny oraz unikanie miejsc i sytuacji tworzą koło wzajemnych oddziaływań i występują u każdego pacjenta, jeśli tylko dochodzi do powtarzania się napadów.

Jakie inne stany lub choroby mogą powodować napady lęku panicznego?
Napady paniki mogą być również wywoływane przez liczne schorzenia  oraz używanie substancji psychoaktywnych i psychostymulujących. Napad może być sprowokowany substancjami psychoaktywnymi, niektórymi lekami (np. penicyliną prokainową), nadużyciem kofeiny. Napady takie towarzyszą czasem chorobom serca (zwłaszcza zespołowi wypadania płatka zastawki dwudzielnej!), nadczynności tarczycy, guzowi chromochronnemu nadnerczy, mogą należeć do obrazu napadu padaczkowego. Zdarzają się też w zespole abstynencyjnym alkoholowym, mogą być częścią obrazu depresji. . Chociaż nie jest to regułą należy podejrzewać przyczyny organiczne napadu (chorobę somatyczną lub zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych) gdy objawom somatycznym (cielesnym) nie towarzysza objawy poznawcze

Czy pierwszy napad paniki świadczy, że cierpisz na zaburzenia lękowe z napadami paniki?
Po wystąpienie pierwszego napadu paniki nie można rozpoznać zaburzenia panicznego , ponieważ napady te nierzadko występują odrębnie w innych stanach psychiatrycznych i somatycznych

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi