Leczenie fobii społecznej

Czy fobia społeczna jest uleczalna?
Fobia społeczna jest zaburzeniem uleczalnym. W jej  leczeniu stosuje się na ogół psychoterapię (głównie poznawczo-behawioralną) oraz leczenie farmakologiczne.

Jakie leki stosuje się w leczeniu fobii społecznej?
Obecnie lekami I rzutu są leki przeciwdepresyjne z grupy tzw.nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. U około 50% pacjentów leczonych lekami z tej grupy poprawa nie następuje w wyniku pierwszej kuracji. Wykazano również skuteczność leków przeciwdepresyjnych z grupy tzw. selektywnych inhibitorów monoaminooksydazy. Niekiedy stosuje się również inne leki przeciwdepresyjne. Leki te podaje się zazwyczaj kilka do kilkunastu miesięcy, po czym stopniowo odstawia.

W celu doraźnego zmniejszenia lęku stosuje się leki przeciwlękowe (anksjolityczne), takie jak hydroksyzyna, benzodiazepiny oraz nieselektywne leki beta-adrenolityczne (głównie propranolol). Ostatnie z nich wskazane są w fobii społecznej, ograniczającej się do publicznych wystąpień i której towarzysza burzliwe objawy wegetatywne, takie jak: przyspieszona czynność serca czy drżenie rąk. Leki uspakajające  w pełni rozwijają swe działanie zwykle po czasie 1 – 1,5 godziny od momentu doustnego zażycia, różnią się jednak znacznie okresem działania

Czy stosowanie BZD grozi uzależnieniem?
Należy zawsze pamiętać, że długotrwale leczenie lekami z grupy benzodwuazepin grozi uzależnieniem. Już po 3-4 tygodniach używania leku z tej grupy może wystąpić zespół abstynencyjny  w razie nagłego odstawienia farmaceutyku

Jakie techniki psychoterapeutyczne stosuje się w leczeniu fobii społecznej?
Najbardziej skuteczna techniką psychoterapeutyczna w leczeniu fobii społecznej jest psychoterapia poznawczo-behawioralna.  Składają się na nią: stopniowa konfrontacja z sytuacją wywołującą lęk, desensytyzacja, czyli uczenie się swobodnej reakcji na stresującą  sytuację społeczną), techniki relaksacyjne, restrukturyzacja poznawcza, czyli zmiana przekonań. Jej celem jest rozpoznanie, a następnie weryfikacja i przeformułowanie błędnych myśli i sądów pacjenta oraz zmiana jego zachowań

Czy stosowanie psychoterapia zwiększa skuteczność farmakoterapii?
Psychoterapia jest szczególnie skuteczna, gdy uzyskuje się tylko niewielka poprawę po zastosowaniu leków. Po samej farmakoterapii wskaźnik nawrotów jest wysoki. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zmniejsza intensywność lęku i unikania. Niektóre obserwacje wskazują na szczególna skuteczność grupowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Psychoterapia jest metodą pierwszego wyboru u kobiet w ciąży i  podczas karmienia. Leczeniem preferowanym jest równoczesne stosowanie leku i psychoterapii.

Co to są treningi umiejętności społecznych?
Trening umiejętności społecznych  jest rodzajem oddziaływania, którego celem jest  rozwój zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w relacjach z innymi ludźmi. Zazwyczaj program treningu przewiduje naukę następujących umiejętności społecznych:
zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów...)

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi