Leczenie nerwicy natręctw

Czy nerwica natręctw jest  uleczalna?

Tak. Poprawę osiąga 85% chorych leczonych lekami i terapia behawioralną.


Jakie są metody leczenia obsesji i kompulsji?
Poprawę uzyskuje się stosując zarówno przeciwdepresyjne leki serotoninergiczne, jak i terapię behawioralną. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując obydwie metody jednocześnie. Psychoanaliza jest nieskuteczna, a niekiedy zaostrza objawy. W najbardziej skrajnych, opornych na leczenie farmakologiczne przypadkach stosuje się stereotaktyczne zabiegi neurochirurgiczne.

Jaki rodzaj terapii behawioralnej stosuje się w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego?
Najczęściej stosuje się tzw. ekspozycję z blokowaniem reakcji. W wyniku stopniowanej ekspozycji na sytuacje lub wyobrażenia lękotwórcze wywołuje się coraz bardziej intensywny strach, a przy tym nie dopuszcza się do reakcji w postaci zachowań kompulsyjnych, np. kiedy pacjent obawia się zabrudzenia, zaleca się stopniowo coraz dłuższe posługiwanie się brudnymi przedmiotami, blokując rytualne mycie rąk

Jakie leki stosuje się w natręctwach?
Najbardziej skutecznym lekiem w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych sa leki z grupy SSRI, SNRI oraz klomipramina. Niekiedy stosuje się również leki neuroleptczne. Pomocniczo bywają stosowane leki z grupy benzdiazepin.

Czy zaburzenie nawraca po zaprzestaniu leczenia?
Niestety po przerwaniu stosowaniu leków nawrót występuje nawet u 90% chorych, a po zaprzestaniu terapii behawioralnej- u 25% chorych. Na ogół konieczne jest przewlekłe podawanie leków. Poprawa po terapii behawioralnej jest trwalsza.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi