Zaburzenie stresowe pourazowe

Co to jest zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD- ang Posttraumatic Stress Disorder)?
Jest to specyficzna odmiana zaburzeń lękowych, powstająca wskutek  traumatycznego przeżycia. powodującego psychiczny kryzys, który zazwyczaj przekracza ludzkie możliwości. Jest to przedłużona lub opóźniona reakcja. Początek tego zaburzenia zazwyczaj ujawnia się po kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym okresie latencji. Zaburzenie stresowe  pourazowe ma zmienny przebieg u różnych osób. Objawami zespołu stresu pourazowego są: przeżywanie na nowo urazowej sytuacji w natrętnych wspomnieniach (tzw. flashbacks) i koszmarach sennych, poczucie odrętwienia i przytępienia uczuciowego, odizolowanie od innych ludzi, brak reakcji na otoczenie, niezdolność do przeżywania przyjemności, unikanie działań i sytuacji, które mogłyby przypomnieć przebyty uraz, stan nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną czujnością i wzmożoną reaktywnością na bodźce oraz bezsennością, lęk, depresja oraz myśli samobójcze

Jakie zdarzenia mogą wywołać  zaburzenie stresowe pourazowe?
  • brutalne przestępstwo
  • przemoc w rodzinie
  • klęska żywiołowa
  • udział w wojnie
  • terroryzm
  • napaść na tle seksualnym
  • nagła, niespodziewana śmierć bliskiej osoby
Jakie jest rozpowszechnienie zespołu stresu pourazowego?
Szacuje się, że rozpowszechnienie życiowe tego zaburzenia wynosi ok
9 %

Dlaczego zaburzenie stresowe pourazowe występuje tylko u niektórych osób doświadczających traumatycznego wydarzenia?
U 90% osób doświadczających ciężkiego stresu zaburzenie stresowe pourazowe nie występuje. Do czynników rozwoju zaburzenia stresowego pourazowego  należą: płeć żeńska, wcześniejsze przeżycia traumatyczne (łącznie z molestowaniem z dzieciństwie), oddzielenie od rodziców we wczesnym dzieciństwie, neurotyczność, obecność wcześniejszych zaburzeń lękowych lub depresji, niski status społeczno-ekonomiczny, zawód umożliwiający bliski kontakt z tragediami i traumatycznymi wydarzeniami (strażacy, żołnierze itp.), brak wsparcia społecznego. Pewną rolę odgrywa również podatność biologiczna
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi