Leczenie

Czy zaburzenie stresowe pourazowe można leczyć?
Osoby doświadczające zaburzenia stresowego pourazowego niechętnie podejmują leczenie. Z reguły skarżą się na bezsenność, napady paniki lub inny rodzaj silnego lęku. Przy znacznym nasileniu objawów, doprowadzającym do upośledzenia funkcjonowania , można zastosować leki. W farmakoterapii zaburzenia stresowego pourazowego stosuje się leki  przeciwdepresyjne, głównie z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), a także inne leki przeciwdepresyjne z grupy trócyklicznych, mirtazapinę i wenlafaksynę.
W przypadku bardzo silnego lęku stosuje się benzdiazepiny.

Jak długo trwa leczenie zaburzenia stresowego pourazowego?
Leczenie trwa zazwyczaj co najmniej 1 rok, by zapobiec nawrotom objawów.

Czy psychoterapia jest skuteczna w leczeniu zaburzenia stresowe go pourazowego?
W leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego udowodniono skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Terapia ekspozycyjna polega na odwrażliwianiu (desensytyzacji) poprzez stopniowe wspomnienia dotyczące urazu w połączeniu z blokowaniem zachowania unikającego. Korzystnie oddziałują techniki opanowywania lęku: relaksacja mięśniowa, trening oddychania, wyobrażenia obrazowe, przepracowanie. W niektórych przypadkach skuteczna jest psychoterapia grupowa oraz grupy wspomagające.

Czy osoby z zaburzeniem stresowym pourazoweym mogą popełnić samobójstwo?
Niekiedy osoby cierpiące na zaburzenie stresowe pourazowe  doświadczają bardzo silnego cierpienia, w skutek czego dokonują prób samobójczych link do strony o samobójstwieFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi