Inne walory wysiłku fizycznego

Poza korzyściami płynącymi z regularnego podejmowania wysiłku fizycznego w  leczeniu depresji istnieje wiele innych dobroczynnych działań prozdrowotnych, o udowodnionej skuteczności, do których należą: zapobieganie wielu ( w tym zagrażających życiu) chorobom, takim jak: choroba niedokrwienna serca, cukrzyca 2 typu, osteoporoza, udary oraz niektóre nowotwory. Na poziomie populacyjnym siedzący tryb życia i unikanie wysiłku fizycznego plasuje się na drugim po paleniu papierosów, miejscu spośród odwracalnych czynników narażenia na choroby.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi