Jaki rodzaj wysiłku wybrać?

  • Zaleca się stosowanie przynajmniej 30 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w większość, a najlepiej wszystkie dni tygodnia ( umiarkowane natężenia wysiłku odpowiada szybkiemu chodowi któremu towarzyszy niewielki wzrost czynności serca i oddechu. Wysiłek nie musi być ciągły- można przeplatać krótkie serie ćwiczeń fizycznych innymi czynnościami, w taki sposób żeby sumaryczny czas poświęcony na wysiłek fizyczny był nie krótszy niż 30 minut dziennie.
  • Przynajmniej jedno badanie wykazało, że stosowanie wysiłku fizycznego przez okres 12 tygodni może znacząco zmniejszyć objawy depresji u osób dotychczas nieaktywnych z depresją od łagodnej do  umiarkowanej. U osób całkowicie nieaktywnych korzyści zdrowotne pojawiają się już po podjęciu minimalnego wysiłku fizycznego. Niewielka aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna, większa lepsza niż mała.
  • Dla dodatkowych korzyści zdrowotnych wskazane jest by osoby dorosłe wykonywały także bardziej intensywny ćwiczenia fizyczne (np.bieganie, squash, wioślarstwo). Intensywny wysiłek fizyczny  to taka aktywność fizyczna, która powoduje zadyszkę. Z punku widzenia medycznego jest to ktywność podczas której czynność serca osiąga 70-85%  czynności maksymalnej ( maksymalna czynność serca= 220- wiek) W celu uzyskania najlepszych rezultatów forsowny wysiłek fizyczny powinien być odejmowany przez 30 minut 3-4 razy w tygodniu.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi