Zaburzenia lekowe uogólnione


Czym jest lęk uogólniony

Przez uogólniony lęk rozumie się niepokój, który pojawia się
często w odpowiedzi na cały szereg różnych zdarzeń i
sytuacji. Zazwyczaj nie jest związany z konkretnymi czynnikami
takim jak np sytuacje  społeczne, nie przybiera formy fobii. Wyraża się
natomiast obawą lub strachem  o nadchodzące wydarzenia,  sytuację
obecną, a niekiedy także  wydarzenia z przeszłości. Obawom tym
towarzyszy zwykle napięcie wewnętrzne, czasem objawy wzbudzenia
autonomicznego (przyspieszenie akcji serca, drżenie, pocenie się,
suchość w jamie ustnej), dolegliwości ze strony brzucha i klatki
piersiowej, trudności z koncentracją drażliwość, kłopoty z zasypianiem,
objawy obejmujące stan psychiczny, np. zawroty głowy, oszołomienie,
poczucie nierealności otoczenia lub samego siebie, utraty kontroli.


Zamartwianie się

Częstym objawem nerwicy lękowej jest zamartwianie się. Często jedna obawa rodzi następne. Myśli te mają pewne charakterystyczne cechy:
 • koncentrują się na przyszłości
 • mają charakter  katastroficzny (przewidywanie najgorszego scenariusza)
 • przewidują nie podołanie nadchodzącemu zagrożeniu.
 • często są nierealistyczne lub nieproporcjonalne w stosunku do sytuacji lub wyobrażonego zagrożenia
 • towarzyszy im niepokój, napięcie, obniżony nastrój

Obawy mogą być osadzone w realnym życiu lub dotyczyć mało prawdopodobnych, odległych sytuacji.

Czym ludzie najczęściej się zamartwiają?
 • zubożeniem mimo uzyskiwania wystarcząjących dochodów
 • chorobą cielesną
 • zachorowaniem najbliższych osób
 • utratą pracy

Dlaczego ludzie się zamartwiają?
 • są przekonani, że martwienie pomoże im w rozwiązaniu problemu
 • są przekonani, że jeśli nie martwią się, coś złego się wydarzy (na zasadzieprzesądu )
 • aby uniknąć stawienia czoła problemowi:  podczas gdy się martwią, nie mierzą się z sytuacją, którą odbierają jako stresującą lub trudną
 • z przyzwyczajenia
 • wynieśli taki model myślenia  z domu. Jeśli np. rodzice podchodzili do życia z obawami oni także mogą odbierać rzeczywistość jako zagrożenie.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi