Co możesz zrobić samemu w celu zmniejszenia objawów lęku?

Jakie czynniki zmniejszają ryzyko wystąpienia lęku?
Uważa się, że następujące cechy obniżają ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych:
  • stabilność emocjonalna
  • umiejętnośćskupienia uwagi na innych tematach niż trapiącym problemie
  • wiara we własne  zdolności, biegłość w określonych dziedzinach
  • optymizm

Niektóre czynniki ryzyka są modyfikowalne (mogą być zmieniane przez nas), a inne nie. Przykładami  modyfikowalnych  czynników ryzyka są:
  • nawyk negatywnego myślenia
  • choroby somatyczne
  • nadużywanie narkotyków i alkoholu

Do  niemodyfikowalnych czynników ryzyka należą np.:
  • stany lękowe doświadczane w przeszłości
  • depresja lub stany lękowe występujące u członków rodzinny

Niektórzy ludzie napotykają większe trudności w walce z zaburzeniami z powodu występowania większej liczby liczby niemodyfikowalnych czynników ryzyka. Pamiętaj jednak, że nawet u nich zaburzenia lękowe są nieuleczalne.

Jakie są alternatywne metody radzenia sobie z lękiem?
Do innych strategii walki z lękiem należą: aktywność fizyczna, medytacja, akupunktura, trening autogenny i inne link

Jaka jest rola wysiłku fizycznego w leczeniu zaburzeń lękowych?
Ćwiczenia fizyczne są skuteczną metodą wspomagającą leczenie  łagodnych i umiarkowanych zaburzeń lękowych. Konieczne są dalsze badania w celu zbadania wpływu poszczególnych ćwiczeń na określone rodzaje zaburzeń lękowych
Istnieje wiele poglądów, wyjaśniających w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na redukcje poziomu lęku. Ćwiczenia mogą blokować negatywne myśli lub odwrócić uwagę ludzi od codziennych zmartwień. Aktywność fizyczna może zwiększać stężenie neurotransmiterów (przekaźników chemicznych) w mózgu, co w konsekwencji  może zmniejszyć lęk. Aktywność fizyczna zwiększa poziom endorfin, czyli substancji chemicznych w mózgu, które mają właściwości poprawiające nastrój.
Istnieją liczne badania dotyczące wpływu ćwiczeń fizycznych na lęk. Wyniki wskazują, że ćwiczenia fizyczne są skuteczne  w zaburzeniach lękowych o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. W uogólnionych zaburzeniach lękowych, ćwiczenia aerobowe wydają się być bardziej wskazane niż inne rodzaje aktywności ruchowej.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi