Fakty na temat nerwicy lękowej
Nerwica lękowa, czyli uogólnione zaburzenia lękowe

Jak często występuje?
Na uogólnione zaburzenie lękowe cierpi około 5% populacji

Kto jest podatny na nerwicę lękową?
Do czynników ryzyka rozwoju nerwicy należą: płeć żeńska (2 razy
częstsze u kobiet), przynależność do niższych klas społeczno-
ekonomicznych, zaburzenia lękowe uogólnione lub depresyjne u
członków rodziny, niektóre choroby somatyczne oraz inne
schorzenia psychiatryczne ( depresja, dystymia, alkoholizm,
agorafobia, zaburzenia paniczne), traumatyczne doświadczenie,
długotrwałe (trwające ponad miesiąc) zmartwienie, wyuczony schemat
zachowania-reagowania lękiem )

Jakie są najczęstsze objawy?
Naczelnym objawem jest lęk, który występuje niezależnie od
jakichkolwiek zewnętrznych sytuacji i nie ulega nasileniu pod ich
wpływem. Opisuje się go jako lęk ”wolno płynący”. Na obraz kliniczny
uogólnionych zaburzeń lękowych składają się; obawy ( martwienie się
o przyszłość, o większość sytuacji życiowych, przeczuwanie, że coś się
złego stanie, uczucie napięcia, trudności w koncentracji), napięcie
ruchowe ( trudności w znalezieniu sobie miejsca, napięciowe bóle
głowy, wzmożone napięcie mięśni, drżenie, uczucie trzęsienia się,
niemożność odprężenia się), wzmożona aktywność układu
autonomicznego ( zawroty głowy, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu,
nudności, uderzenie gorąca lub zimna, pocenie się, tachykardia, przyspieszenie oddechu, suchość w ustach).Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi