Kryteria diagnostyczne lęku panicznego wg międzynarodowej klasyfikacji chorób- ICD-10,czyli kiedy można rozpoznać zespół lęku napadowego

W zespole lęku napadowego u chorego występują nawracające napady silnego lęku nie związane przyczynowo z określoną sytuacją lub przedmiotem (brak czynnika wyzwalającego). Pojawiają się one spontaniczne, w sposób nieprzewidywalny.

Kryteria diagnostyczne:
Napad paniki:
1. Jest oddzielnym epizodem intensywnej obawy i dyskomfortu.
2. Zaczyna się nagle.
3. Osiąga maksimum w ciągu kilku minut i trwa co najmniej kilka minut.
4. Występują co najmniej cztery z wymienionych niżej objawów, przy czym konieczne jest stwierdzenie co najmniej jednego objawu wymienionego w punktach (a-d):
a. Odczucie bicia lub ciężaru serca albo przyspieszenia jego czynności.
b. Pocenie się.
c. Drżenie lub dygotanie.
d. Suchość w jamie ustnej.
e. Utrudnienie oddychania (duszność).
f. Uczucie dławienia się.
g. Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej.
h. Nudności lub nieprzyjemne doznania brzuszne.
i. Zawroty głowy, brak równowagi, wrażenie omdlewania, uczucie oszołomienia.
j. Poczucie nierealności przedmiotów (derealizacja) albo dystansu czy nierealności samego siebie (depersonalizacja).
k. Obawa utraty kontroli, „zwariowania”, wyłączenia się.
l. Obawa przed śmiercią.
m. Uderzenia gorąca, zimne dreszcze.
n. Uczucia drętwienia lub swędzeniaFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi