Gdzie się leczyć

Poniżej dostępny jest link do strony Narodowego Funduszu Zdrowia zawierającej listę placówek zajmujących się leczeniem psychiatrycznym i leczeniem uzależnień w województwie łódzkim.

Gdzie się leczyćFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi