Kryteria diagnostyczne fobii społecznej

Kiedy według obowiązujących kryteriów ICD-10 można rozpoznać fobię społeczną?
  • Lęk przed znalezieniem się w centrum uwagi lub obawa przed zachowaniem się w sposób, który może się okazać kłopotliwy lub kompromitujący.
  • Zachowanie unikające – unikanie bycia w centrum uwagi lub sytuacji mogących prowadzić do kompromitujących lub kłopotliwych zachowań. Przykładowe sytuacje to: publiczne jedzenie, korzystanie z publicznych toalet, publiczne zabieranie głosu, spotykanie znajomych w publicznych miejscach, wchodzenie do małych grup ludzi bądź przebywanie w nich itp.)
  • Może występować drżenie ciała, czerwienienie się, obawa przed wymiotowaniem, oddaniem moczu lub stolca.
  • Pacjent jest świadom absurdalności i irracjonalności doznań.
  • Występują fizyczne objawy lęku.
  • Objawy występują wyłącznie lub najczęściej w sytuacjach będących obawę albo w następnie rozmyślań o takich sytuacjach
  • Wykluczono inne przyczyny objawów np. urojenia, omamy, OCD itp.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi