Kryteria diagnostczne

Kiedy można rozpoznać nerwicę natręctw?
Kryteria rozpoznawania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego wg obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10

 • Myśli natrętne (obsesje) bądź czynności natrętne (kompulsje) lub oba objawy choroby są obecne przez większość dni w czasie ostatnich 2 tygodni
 • Myśli natrętne (myśli, idee, wyobrażenia) i czynności natrętne (działania) charakteryzują się następującymi cechami, z których wszystkie muszą być obecne:
  • objawy są postrzegane jako powstające w umyśle pacjenta, nie jako narzucone z zewnątrz
  • powtarzają się i są odczuwane jako nieprzyjemne, co najmniej 1 objaw (myśl lub czynność natrętna) jest postrzegany jako nadmierny lub pozbawiony sensu
  • pacjent próbuje się przeciwstawić objawom (opór przeciwstawiany długo trwającym myślom lub czynnościom natrętnym może być minimalny)Pacjent nie jest w stanie przeciwstawić się co najmniej 1 myśli bądź czynności natrętnej
  • doświadczanie myśli natrętnych lub wykonywanie czynności natrętnych jest postrzegane jako nieprzyjemne (należy różnicować z chwilową ulgą odczuwaną w odniesieniu do napięcia lub lęku)
 • Myśli i/lub czynności natrętne wywołują zdenerwowanie lub wpływają negatywnie na indywidualne lub społeczne funkcjonowanie pacjenta, zazwyczaj powodują, że chory traci z ich powodu dużo czasu
 • Myśli lub czynności natrętne nie są wynikiem innych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia lub zaburzenia afektywneFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi