Farmakoterapia

W leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych najczęściej stosowane są leki przeciwdepresyjne, uspakajające a znacznie rzadziej neuroleptyki.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi