Leki nasenne i uspokajające

(anksjolityki, leki anksjolityczne;– grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne, towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy dodatkowo ma też działanie uspokajające i nasenne.
W mechanizmie działania leków przeciwlękowych istotną rolę odgrywa wpływ na przekaźnictwo GABA-ergiczne i serotoninergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym.
Nazwa anksjolityków pochodzi od łacińskiego anxietas (lęk), inne rzadziej stosowane nazwy tej grupy leków to leki ataraktyczne (ataractica), (małe) trankwilizery (tranquilisantia).

Roślinne leki przeciwlękowe:
– wyciągi z kozłka lekarskiego
ester borneolowy kwasu izowalerianowego,
Waleropotriaty
– pieprzu metystynowego 
– szyszek chmielu 
– Passiflory
– liści melisy lekarskiej 
– ziela miłka wiosennego 

Leki przeciwlękowe pochodzenia nieroślinnego
Przykładem może być hydroksyzyna.
Mechanizm działania: hamowanie czynności neuronów układu  limbicznego
Działanie: sedatywne, przeciwlękowe,
przeciwhistaminowe, cholinolityczne, rozkurczowe, przeciwwymiotne i słabe nasenne
Wskazania: stany niepokoju zwłaszcza u dzieci, u chorych w starszym wieku
Objawy niepożądane: senność, suchość błon śluzowych, spadek ciśnienia tętniczego, bóle głowy, osłabienie napięcia mięśni prążkowanych,
Nie wywołuje uzależnienia.

Innym przykładem leku pochodzenia nieroślinnego jest
buspiron.

Buspiron–lekprzeciwlękowy działający poprzez pobudzeniereceptorów serotoninowych 5-HT1A.
Działanie przeciwlękowe uwidacznia się dopiero po 2 tyg.
Nie działa nasennie ani przeciwdrgawkowo
Nie wpływa na napięcie mięśni.
Nie powoduje uzależnienia
Objawy niepożądane: niepokój, dysforia,
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi