SenSen jest zjawiskiem fizjologicznym, rytmicznym, charakteryzującym się zmianą czynności mózgu, zniesieniem świadomości, zmniejszeniem napięcia mięśniowego i osłabieniem większości czynności autonomicznych.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi