Zaburzenia snu


Co to są zaburzenia snu?
Do zaburzeń snu należą takie stany jak:
 • Bezsenność (brak snu lub sen dający
 • Niedostateczny odpoczynek)
 • Nadmierna potrzeba prawidłowego snu
 • Zaburzenia rytmu sen-czuwanie
 • Bezdechy w czasie snu (epizodycznie występujące fazy zatrzymania oddechu podczas snu, trwające ponad 10 s)

Czym jest bezsenność?
Bezsenność jest to zmniejszona ilość bądź jakość snu powstała w wyniku: braku uczucia wyspania pomimo dostatecznej długości snu; częstego oraz przedwczesnego budzenia się i trudności w zasypianiu.

Jakie są rodzaje bezsenności?
 • Bezsenność idiopatyczna (przypuszczalnie uwarunkowana genetycznie)
 • Bezsenność psychofizjologiczna – następstwo reakcji stresowej na emocjonalne obciążenie
 • Bezsenność sytuacyjna, np. zmiana pogody, hałas, praca zmianowa, nieregularny tryb Ŝycia
 • Bezsenność objawowa – objaw towarzyszący lub następstwo somatycznej lub psychicznej choroby (np depresja, zespoły lękowe)
 • Bezsenność farmakogenna lub toksyczna (np. kofeina i inne leki analeptyczne, środki hamujące łaknienie)

Jakie schorzenia psychiatryczne mogą wywoływać bezsenność?
Pacjenci z depresją często skarżą się na wczesne przebudzenia poranne. Niekiedy depresja wywołuje nadmierną senność, częściej u młodzieży niż u dorosłych. Podczas epizodów manii i hipomanii obserwuje się zmniejszone zapotrzebowanie na sen. Również w stanach lękowych występują trudności z zasypianiem. Na bezsenność cierpią także osoby chore na schizofrenię lub ujawniające objawy zespołów abstynencyjnych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

Jakie leki i substancje psychoaktywne mogą wywoływać bezsenność?
Do substancji mogących powodować bezsenność należą niektóre leki (np. z grupy SSRI), substancje stymulujące, np. kofeina lub narkotyki, takie jak amfetamina oraz alkohol. Wypicie alkoholu przed snem często powoduje śródnocna bezsenność z odbicia. Przyjmowanie środków moczopędnych i litu również mogą zakłócać sen, zmuszając do częstego oddawania moczu nocą.

Jakie schorzenia somatyczne powodują bezsenność?
Każdy stan chorobowy połączony z dolegliwościami, np.. Bólem, nudnościami, biegunką, gorączką
 • Nadczynność tarczycy
 • Duszność spoczynkowa
 • Majaczenie
 • Niewydolność wątroby i nerek
 • Choroby gruczołu krokowego i zapalenie dróg moczowych ( częste oddawanie moczu)
 • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

Jakie są najczęstsze przyczyny bezsenności?
U młodych zdrowych osób najczęstszą przyczyną bezsenności jest lęk sytuacyjny (np. lęk przed sprawdzianem),. U osób w średnim wieku, szczególnie otyłych jest nią bezdech obturacyjny, który zwykle manifestuje się sennością w ciągu dnia. Do pozostałych przyczyn zalicza się używania substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju i lękowe.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi