Uzależnienie od alkoholu- gdzie szukać pomocy

Lista wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień i współuzależnienia:

http://www.leczenieodwykowe.pl/osrodki-leczenia-uzaleznien


Kontakt do regionalnych ośrodków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików:

http://www.aa.org.pl/regiony.html


Przydatne linki do stron internetowych poświęconych tematyce uzależnienia:

Oficjalna strona Al-Anon w Polsce
AL-Anon jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Agencja jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania realizowane przez nią znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez Agencję finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych.

Serwis samopomocowy "Alkoholizm" - http://alkoholizm.akcjasos.pl

Ośrodek Terapii Uzaleznień w Instytucie Psychiatrii i Neurologi  - http://otu-ipin.wizytowka.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"


Ciekawa strona z linkami do stron o różnych uzależnieniach http://warmus.w.interia.pl

Anonimowi alkoholicy  http://www.aa.org.pl

Centrum Młodzieży "U Siemachy" Dzienny Ośrodek Socjoterapii w Krakowie. Jest to placówka dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk patologicznych. Realizuje m.in. programy z zakresu profilaktyki uzależnień. http://www.siemacha.org.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Serwis informacyjny placówki. Zawiera dane o działalności ośrodka: pomoc osobom z problemami alkoholowymi, ofiarom przemocy w rodzinie, terapie uzależnień. http://www.ipz.edu.pl

Ośrodek Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień i Opieki nad Nietrzeźwymi

Alkoholowe wieści
Aalkoholowe wieści różnej treści http://alkowiesci.blox.pl

Alkohol  mity i fakty

A Service of the Online Al-Anon Outreach Committee - www.ola-is.org

50-303 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 181/1 Tel. (071) 345-34-16 po godz. 1700.


Lista wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień i współuzależnień http://www.leczenieodwykowe.pl/osrodki-leczenia-uzaleznien/

Wykaż ośrodków leczenia uzależnienia od narkotyków:

http://www.pzks.pl/main/osrodki/lodzkie.htm


Przydatne linki do stron poświęconych problematyce uzaleznienia od narkotyków:

http://www.monar.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

http://www.anonimowinarkomani.org/Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi