Psychoterapia psychodynamiczna

To wywodząca się z teorii Freuda metoda psychoterapii zakładająca iż czynnikiem odpowiedzialnym za zaburzenia w zachowaniu i psychice pacjent są traumatyczne przeżycia i doświadczenia pacjenta zepchnięte do podświadomości. Ta forma leczenia stosowana jest u pacjentów z poważnymi problemami emocjonalnymi. Jest to terapia długoterminowa odbywająca się z częstotliwością 1 raz w tygodniu przez kilka lat.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi