Psychoterapia behawioralno - poznawcza

Na czy polega terapia poznawczo-behawioralna?
Teoria będąca podstawą terapii behawioralno-poznawczej głosi, że o zachowaniu decyduje sposób myślenia o sobie i o swojej roli w świecie. Utrwalone, stereotypowe schematy myślenia  mogą prowadzić do zniekształceń poznawczych i błędów w myśleniu. Celem terapii poznawczej jest korekcja tych zniekształceń  wynikających z nich zachowań rezygnacyjnych. CBT pozwala zrozumieć problem. Jak wskazuje sama nazwa terapii poznawczo-behawioralnej, ma ona na celu zmianę sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zachowania (sfera behawioralna). To z kolei ma wpłynąć korzystnie także na sferę emocjonalną. Terapeuta pomaga nauczyć się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania, które będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe (więcej).

W terapii poznawczo-behawioralnej pacjent pracuje nad aktualnie doświadczanymi w swoim życiu trudnościami wspólnie z terapeutą. Zwykle jest nim psycholog lub lekarz psychiatra, który posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego lub jest w trakcie specjalistycznego szkolenia w zakresie CBT, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 
Jak to się wszystko odbywa? Najpierw pacjent przy pomocy terapeuty określa konkretne cele, jakie chce osiągnąć podczas terapii. Następnie ustalany jest plan terapii. Pacjent i terapeuta umawiają się na pewną liczbę sesji. Zwykle jest to 10–15 godzinnych spotkań raz w tygodniu, chociaż liczba ta może być bardzo różna. Terapeuta stosuje strategie terapeutyczne, które mają za zadanie pomóc w rozpoznaniu charakterystycznego dla konkretnej osoby wzorca zależności pomiędzy myśleniem, odczuwanymi emocjami i podejmowanym zachowaniem, który odpowiedzialny jest za podtrzymywanie doświadczanych trudności w funkcjonowaniu osoby z depresją. Techniki wykorzystywane podczas terapii wymagają aktywnej pracy pacjenta, także (a może nawet przede wszystkim) między sesjami. Zadaniem może być np. monitorowanie swoich myśli i emocji w różnych sytuacjach, weryfikowanie swoich dotychczasowych przekonań czy testowanie nowych. Skuteczność wykorzystywanych strategii terapeutycznych jest na bieżąco sprawdzana m.in. poprzez kwestionariusze mierzące nasilenie objawów.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na badaniach empirycznych. Badania te wyraźnie wskazują na jej skuteczność, szczególnie w leczeniu:
  • Zaburzeń lękowych
  • Fobii
  • Depresji
  • Zaburzeń odżywiaia
  • Ataków gniewu/złości Uzależnień
  • PTSD (zespół stresu pourazowego)
  • Problemów ze snem Problemów w relacjachFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi