Psychoterapia systemowa

To nurt powstały w latach 50-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, który zakłada iż źródłem problemów jednostki są jej relacje społeczne. Ten rodzaj psychoterapii koncentruje się nie tyle na pacjencie indywidualnie co na jego relacjach z otoczeniem- w związku małżeńskim lub w rodzinie. Terapia systemowa jest najczęściej krótkoterminowa i nastawiona na konkretny problem. Na sesje zapraszane są całe rodziny celem wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu całego systemu.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi