Psychoterapia grupowa

To metoda psychoterapii polegająca na wytworzeniu związków międzyludzkich w wybranej społeczności z dialogiem między członkami grupy i między terapeutą. Psychoterapia grupowa może być prowadzona w dwóch rodzajach grup: w grupie zamkniętej - kiedy to wszyscy członkowie grupy zaczynają i kończą proces terapeutyczny w tym samym czasie w grupie otwartej - którą cechuje zmienny skład członków grupy podczas trwania terapii. W procesie grupowym dochodzi zazwyczaj do powtórzenia sposobu funkcjonowania danej osoby takiego jak w życiu realnym. Daje to możliwość analizowania na bieżąco pojawiających się problemów. Grupy mogą mieć charakter grup zorientowanych problemowo lub też grupy osób przypadkowo dobranych.Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
©2011 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi