Białaczka: objawy, przyczyny choroby i leczenie

Białaczka to rodzaj nowotworu, który atakuje białe krwinki, znane również jako leukocyty, które są komórkami obronnymi organizmu. Choroba rozpoczyna się w szpiku kostnym, który jest najbardziej wewnętrzną częścią kości i rozprzestrzenia się w organizmie poprzez krew, uniemożliwiając lub utrudniając produkcję czerwonych krwinek, płytek krwi i białych krwinek, co prowadzi do chorób i związanych z nimi objawów, takich jak anemia, infekcje i krwawienia.

Białaczka jest poważną chorobą, która wymaga leczenia, które może być prowadzone za pomocą chemioterapii, radioterapii lub przeszczepu szpiku kostnego. Leczenie różni się w zależności od rodzaju białaczki, na którą cierpi dana osoba, oraz stopnia jej zaawansowania, co również decyduje o tym, czy dana osoba zostanie wyleczona, czy nie.

Główne objawy

Pierwszymi objawami białaczki są wysoka gorączka, a następnie dreszcze, nocne poty i niewyjaśniona utrata wagi, po czym mogą wystąpić inne objawy:

  • Powiększenie śledziony powodujące ból w lewej górnej części brzucha;
  • Niedokrwistość prowadząca do objawów takich jak zmęczenie, bladość i senność;
  • Niskie stężenie płytek krwi we krwi;
  • Zakażenia, takie jak kandydoza jamy ustnej, pleśniawki lub atypowe zapalenie płuc;
  • Nocne poty;
  • Purpurowe plamy na skórze;
  • Ból kości i stawów;
  • Łatwe krwawienie z nosa, dziąseł lub obfite miesiączki bez wyraźnej przyczyny:

    Objawy te występują częściej w ostrych białaczkach, ponieważ białaczka przewlekła rozwija się powoli, może przebiegać bezobjawowo i zostać wykryta podczas rutynowego badania hematologicznego.

Czy istnieje lekarstwo na białaczkę?

W niektórych przypadkach białaczkę można wyleczyć, zwłaszcza gdy jest wcześnie zdiagnozowana i szybko przeprowadza się leczenie, jednak zdarzają się przypadki, gdy organizm danej osoby jest już tak osłabiony, że trudno jest wyleczyć chorobę. Przeszczep szpiku kostnego może być lekarstwem na białaczkę dla niektórych osób – takiego leczenia wymaga obecnie policjant, który walczy o życie, więcej informacji tutaj. Jednak wiąże się on z pewnymi komplikacjami i dlatego nie zawsze jest opcją dla wszystkich dotkniętych chorobą.

Co może powodować białaczkę?

Przyczyny białaczki nie są do końca znane, ale wiadomo, że istnieją pewne predyspozycje genetyczne, które sprzyjają rozwojowi tej choroby. Białaczka nie jest dziedziczna i nie przechodzi z rodzica na dziecko, nie jest też zaraźliwa. Czynniki, które mogą wywołać białaczkę to narażenie na promieniowanie, zażywanie narkotyków, palenie tytoniu, czynniki immunologiczne i niektóre rodzaje wirusów.